Telefon Numaralarımız Değişti 
Tek Numara

(312) 911 4 911

Blog

Kare Medikal Blog Sayfası

Tıbbi Cihaz Satış Yerlerini 2017'de neler bekliyor?

Bilindiği gibi, son yıllarda, Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, satış yerlerini içine alan bir dizi yönetmelik ve yenilik yapıldı.
SGK tarafından yapılan ödemeler, eczane ödemelerinden farklı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor, ve SGK hizmet sunucu firmaları resmi olarak tanımıyordu. Bu sistem hem ek maliyetlere neden oluyor, hemde sistemin işleme süreçlerini zorlaştırıyordu.

Kısaca Özetlersek, Reçete, hasta adına ödeniyor, firma resmi olarak sürecin içinde yer almıyordu.

Yeni Sistemde, eczanelere uygulanan şartlar benzeri, şartlar getiriliyor. Artık firma ödemeyi direk olarak alacak, kurumla direk muhattap olacak. 02/01/2017 itibari ile devreye girecek "2017 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ" ile   ay boyunca yaptıkları satışları SGK ya toplu faturalayacak.  Sözleşmenin en geç 31/03/2017 ye kadar imzalanması gerekiyor. Bu tarihten sonra şahıs ödemesi olarak reçete ödenmeyecek.
Sözleşme incelendiğinde, içeriği daha çok tıbbi sarf/ ortez/protez gibi görünsede, İadesiz tıbbi cihazlarında kapsama alınması muhtemeldir. İadeli tıbbi cihazlarında Kamu Hastaneler Kurumu vasıtası ile Hastaneler üzerinden hak sahiplerine sağlanacağını düşünüyoruz.  2017 nin sektörümüzde hangi değişiklikleri getireceğini göreceğiz.


Duyurunun tam metni şu şekilde:
DUYURU

2017 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN
HAZIR TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ekte
yayımlanmış olup 02/01/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Sözleşme yapmak için Kurum taşra teşkilatına 31/03/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar müracat
edilmesi gerekmekte olup bu tarihten sonra şahış ödemesi olarak düzenlenen reçete bedelleri
ödenmeyecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hikoneb Inhalation Expert Logo logo devilbiss SleepOne Logo Ecoaspir Logo
PureBreath Logo hirtz logo